Katalog robe za prodaju

Kontakt: Tomislav Romić 098/889 852

P.J.

 

PROIZVOD

 

CIJENA

 

Fotografija

 

Strošinci, Soljani,Vrbanja – silos, Drenovci, Račinovci, Rajevo Selo, Gunja, Posavski Podgajci, Bošnjaci, Županja, Gradište, Cerna – silos, Babina Greda, Štitar

Betonski stupovi

VISINA :
2,6 m

DIMENZIJE:
10 X10
4 ŽICE

20,00 kn/kom MPC napredak-1
 Vrbanja – 1 komad Komplet limeni silos kapaciteta 680 tona
( fi 11 m )
 
56.250,00 kn MPC  napredak-2
 Vrbanja Vučeno željezo
fi 8 12 m
fi 10 12 m
fi 12 12 m
fi 14 12 m 
24 kn/kom MPC
38 kn/kom MPC
50 kn kom MPC
70 kn/kom MPC 
 napredak-3
 Vrbanja Armaturna mreža

Q 785 

 915,00 kn/kom MPC  napredak-4
 Cerna – 1 komad Komplet limeni silos kapaciteta 680 tona
( fi 11 m )
56.250,00 kn MPC  napredak-5
 Cerna  Vučeno željezo
fi 8 12 m
fi 10 12 m
fi 12 12 m
fi 14 12 m
 24 kn/kom MPC
38 kn/kom MPC
50 kn kom MPC
70 kn/kom MPC
 napredak-6
 Cerna Armaturna mreža
Q 785
915,00 kn/kom MPC  napredak-7
 Cerna Prijenosna stočna vaga 3.000,00 kn MPC  napredak-8
 Cerna  Vučeni rasipač
-nema uređaj za razbacivanje
 3.000,00 kn MPC  napredak-9

 

Ratarska proizvodnja

Osnovna djelatnost je ratarska proizvodnja s cca 1100 seljačkih gospodarstava na bazi cca 12000 ha oranica (od toga u vlasništvu Zadruge 500 ha).

pročitajte više

Stočarska proizvodnja

Stočarskom proizvodnjom se bavimo u dugogodišnjoj kooperaciji sa seljačkim gospodarstvima od kojih godišnje otkupimo cca 5000 komada svinja i 6 mil. litara mlijeka.

pročitajte više

Kooperacija

Dugogodišnjom suradnjom ostvarujemo ugovaranje proizvodnje sa oko 1100 seljačkih gospodarstava a pored kooperacije značajno je zastupljena i veleprodaja.

pročitajte više