Proizvodnja stočne hrane

Ratarska proizvodnja

Osnovna djelatnost je ratarska proizvodnja s cca 680 seljačkih gospodarstava na bazi cca 11000 ha oranica (od toga u vlasništvu Zadruge 400 ha).

pročitajte više

Stočarska proizvodnja

Stočarskom proizvodnjom se bavimo u dugogodišnjoj kooperaciji sa seljačkim gospodarstvima od kojih godišnje otkupimo cca 4,5 mil. litara mlijeka.

pročitajte više

Kooperacija

Dugogodišnjom suradnjom ostvarujemo ugovaranje proizvodnje sa oko 680 seljačkih gospodarstava a pored kooperacije značajno je zastupljena i veleprodaja.

pročitajte više