Savjeti za N-prihranu ozime pšenice

Prihrana fosforom i kalijem se ne preporučava zbog njihovog neznatnog premještanja u dubinu, pa korijen ostaje na površini, što smanjuje otpornost na polijeganje i sposobnost korištenja vode iz dubljih slojeva. Stoga striktno izbjegavajte prihranu kompleksnim gnojivima (NPK 15:15:15).

Ureu nemojte nipošto primjenjivati u prvoj N-prihrani zbog štetnog djelovanja na mlade biljke s niskom razinom metabolizma, jer i kad je temperatura povoljna za intezivniji metabolizam, biljke su suviše male da bi amidni ili amonijski dušik mogle odmah ugraditi u organsku tvar. Za ugradnju amonijskog dušika u organsku tvar neophodan je visok intezitet metabolizma (temperatura tla > 5 stupnjeva C).

Prvu N-prihranu ozimih žita treba obaviti u momentu kada započinje meristemska aktivnost umnožavanja vegetacijskih organa. Važna je jer se u 2. i 3. etapi razvoja (treći,četvrti list) izdužuje i segmentira budući klas. Ona utječe na koncentraciju klorofila u listu, intenzivniju fotosintezu i brži rast biljaka u vlatanju. Prvu prihranu ne treba obaviti prerano već u trenutku proljetnog kretanja vegetacije. Preuranjena prva N- prihrana ozimih žita neprihvatljiva je iz ekonomskih i ekoloških razloga i to zbog vrlo brzog gubitka nitratnog dušika iz zone korijena ispiranjem (nitrati se prosječno premještaju 10 cm mjesečno). Prvu N-prihranu ozimih žita treba zbog opasnosti od polijeganja i pojave bolesti ograničiti na najviše 50 kg N/ha.

Druga prihrana obavlja se u momentu zametanja klasića koja pada u početku vlatanja, ne kasnije. Taj trenutak određuje se isključivo na temelju stanja razvoja usjeva pšenice, odnosno kad se zametak klasa primjetno odvoji od čvora busanja otprilike 2 cm.

Dio autorskog teksta: Prihrana ozime pšenice – kada, kako i kojim gnojivom?
Autor: Prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović, Neformalna savjetodavna služba

Ratarska proizvodnja

Osnovna djelatnost je ratarska proizvodnja s cca 1100 seljačkih gospodarstava na bazi cca 12000 ha oranica (od toga u vlasništvu Zadruge 500 ha).

pročitajte više

Stočarska proizvodnja

Stočarskom proizvodnjom se bavimo u dugogodišnjoj kooperaciji sa seljačkim gospodarstvima od kojih godišnje otkupimo cca 5000 komada svinja i 6 mil. litara mlijeka.

pročitajte više

Kooperacija

Dugogodišnjom suradnjom ostvarujemo ugovaranje proizvodnje sa oko 1100 seljačkih gospodarstava a pored kooperacije značajno je zastupljena i veleprodaja.

pročitajte više